Valg af vinduer og døre

Valg af vinduer og døre :

Vinduer og døre skal passe til husets stil. De fleste vinduer er udført med rammer og sprosser af træ. Klassiske trævinduer kan opdeles i to typer, rammevinduer og korsbåndsvinduer. Rammevinduer har en, to, tre eller fire rammer, hvor rammerne igen kan være opdelt med to eller flere sprosser. Korsbåndsvinduet, populært kaldet dannebrogsvinduet, opdeles af lod- og tværposte i fire eller flere rammer, som igen kan opdeles med sprosser.

Vinduer og døre spiller en væsentlig rolle for en bygnings arkitektur, og er således et par af de tangenter, arkitekten spiller på, når han tegner eller ombygger et hus. Vindueshullernes størrelse, og hvor langt inde eller ude i murhullet (falsen) vinduerne monteres, er vigtig i forhold til oplevelsen af en bygningstyngde. Dybe false og/eller små vindueshuller giver en tung bygning. Lave false og/eller store vindueshuller giver en let bygning.

 Vinduer og døre kan være inddelt i flere fag, både lodret og vandret. Dernæst kan den enkelte ramme være delt af sprosser. Sprosser i moderne vinduer ødelægger ofte vinduets elegance på grund af tykkelsen. Man skal altid være opmærksom på sprossernes dimension og eventuelt vælge færre sprosser i de nye vinduer.

Ønsker du et vindue eller en terrassedør i en speciel og utraditionel udførelse eller et element sammenbygget af flere Vinduer og/eller døre, er du velkommen til at ringe  til os på tlf. 73 67 50 60 . Vi kan vejlede dig til et sikkert valg.

Traditionelt har vinduer og døre været produceret af  kernetræ, fra langsomtvoksende skovfyr. Det er ikke en selvfølge, at producenten anvender kernetræ, fordi det øger prisen, men det betaler sig at vælge vinduer og døre, hvor der er brugt kernetræ på udsatte steder. Gode vinduer og døre er vakuumimprægnerede, så de er beskyttet mod råd og svamp i mange år.

At vælge farver er at tage stilling til et bestemt udtryk og en bestemt karakter. Farverne på vinduer og døre skal altid forholde sig til det hus, de sidder i og ikke vælges ud fra, hvad der ser pænt ud i andre huse. Farven på vinduer og døre har betydning for lysindfald og lysets farve. Mørke vinduer lukker mindst lys ind, og jo mørkere farve du vælger, jo tyndere vil profilerne fremstå.

Et tværsnit gennem vinduets eller dørens karm, ramme eller post kaldes et profil. Profilets tykkelse og udformning har betydning for styrke og udseende. Profilet skal have den fornødne styrke til at gøre vinduet eller døren stabil. Omvendt skal profilet være så spinkelt som muligt, for at glasarealet kan blive stort.

Vinduets opgave er at give rummet lys og luft. Dagslys falder ikke kun vinkelret ind ad vinduet. Derfor har vinduets udformning stor indflydelse på, hvor jævnt og kraftigt rummet bliver oplyst. Profileringen på poste, rammer og sprosser kan udformes med kraftigt afrundede hjørner for at få mere lys ind i rummene.

Vinduer og yderdøre har flere lukkemuligheder. Inden du bestemmer dig til, hvilket vindue og hvilken yderdør du skal vælge, skal du forholde dig til: Børnesikring, pudsning, åbneretning, sikring, ventilation, betjening og redningsåbning.

 
Google+